Zpráva o činnosti Cechu MVE za rok 2013

 

 (Příloha č. 3 programu členské schůze 2014)

 

Zpráva o činnosti Cechu MVE za rok 2013

 

O činnosti a všech krocích výboru Cechu MVE byli členové Cechu průběžně informováni prostřednictvím e-mailové komunikace a webových stránek.

 

 • Základní informace a presentace Cechu MVE byla zajištována prostřednictvím webových stránek
 • Podrobnější informace obdrželi členové spolku pomocí e-mailové komunikace
 • Zástupci Cechu MVE se účastnili odborných konferencí a seminářů v oboru
 • Zástupci Cechu MVE se účastnili řady schůzek a jednání se zástupci státní správy a dalších orgánu či firem v oboru
 • Zástupci Cechu MVE se formou osobní presentace snažili, aby existence Cechu MVE byla registrována  a  zviditelněna na příslušných místech
 • Zástupci Cechu MVE spolupracovali při řešení konkrétních otázek i s ostatními spolky v oboru
 • Zástupci Cechu MVE se významným způsobem podíleli na jednáních týkajících se novely zákona Podporovaných zdrojích a zejména se aktivně účastnili jednání s jednotlivými poslanci a osobami, které byly tohoto legislativního procesu účastny
 • Pro členy Cechu MVE byla zajišťována poradenská a konzultační činnost
 • Pro členy Cechu MVE byl průběžně monitorován  aktuální stav legislativy v oboru, včetně nového Občanského zákoníku a  související  právní změny pro náš obor.
 • Pro členy Cechu MVE byl sledován stav, resp. aktuální aktivity v oboru obchodování se silovou energií
 • Bylo vedeno průběžné jednání s naším aktuálním obchodním partnerem pro prodej silové energie EOn a potvrzeno uzavření smluvního dodatku pro rok 2014
 • Zástupci Cechu MVE se snažili vyhledávat oblasti, ve kterých bude možné – nutné komunikovat se státní správou, ohledně zlepšení pozice a ochrany zájmů provozovatelů MVE. Případně perspektivě zajistit pro takovou činnost odbornou pomoc.

 

V Cechu MVE bylo ke konci roku 2013 sdruženo 238 výroben MVE o celkovém výkonu 62 MW a roční výrobě 259,5 GWh elektrické modré energie.

 

Miroslav Tůma

27.2.2014


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>