Úvod

Vítejte na stránkách Cechu provozovatelů Malých vodních elektráren.

V Cechu MVE  je k dnesnimu dni  zaregistrováno 292 malých vodních elektráren o celkovém výkonu 74 MW a roční produkci 300 GWh.

Díky tomu se do ovzduší nedostává 330 tisíc tun CO2 za rok.

Stejné množství elektrické energie spotřebuje 124 400 českých domácností za jeden rok.

modra_vodni_energieEnergie získaná z vodních toků patří k nejdůležitějším obnovitelným zdrojům energie naší planety. Lidstvo vodní energii využívá již od pradávna, tisíciletá tradice jen umocňuje význam tohoto čistého a nevyčerpatelného energetického zdroje. Moderní využití vodní energie je téměř výhradně spojeno s výrobou elektřiny. První vodní elektrárny se ve světě objevily na konci devatenáctého století, stejně dlouhá je i tradice výstavby vodních elektráren v Čechách a na Moravě. Vodní elektrárny se staly základem pro budování české elektrizační soustavy.

nechce_vodu_pracovat

Obrovská síla vodní masy dokáže vyrábět elektrickou energii s minimálními náklady, podmínkou jsou přijatelné náklady na výstavbu vodního díla. Vodní elektrárny jsou často monumentální, ale vždy ekologická zařízení, která přispívají k trvalému rozvoji života o ochraně životního prostředí na planetě Zemi.

Elektřina může být ekologický produkt! Energie získaná z vodních toků minimálně zatěžuje životní prostředí. Přečerpávací vodní elektrárny umožňují regulovat spotřebu nebo výrobu elektrické energie podle potřeb rozvodné sítě a jejich schopnost akumulovat energii tak zvyšuje bezpečnost celé elektrizační soustavy.

Vodní elektrárny jsou šetrné vůči životnímu prostředí. Vodní elektrárny neznečišťují ovzduší, nedevastují krajinu a povrchové či podzemní vody těžbou a dopravou paliv a surovin, jsou bezodpadové, nezávislé na dovozu surovin a vysoce bezpečné. Decentrální výrobou zvyšují efektivnost elektrizační soustavy. Žádný jiný zdroj energie se nemůže pochlubit celkovou účinností přeměny energie 80 až 90%

Energie vodních toků patří k nejstarším energetickým zdrojům, které se lidstvo ve své historii naučilo využívat. Vodní kola – zprvu horizontální a později vertikální – se pro nejrůznější účely používala již před tisíciletími.
Jednu z prvních vodních elektráren postavil T. A. Edison roku 1882 v Appletonu a krátce nato pod Niagarskými vodopády. Ještě před koncem 19. století provozovali „hydroelektrárnu“ v podskalském mlýně u Písku, kde vodní kolo pohánělo tři dynama. Také v Praze existovaly na počátku 20. století dvě vodní elektrárny – na Těšnově a na Štvanici. Těšnovská byla roku 1929 zrušena, štvanická existuje dodnes.
Energie získávaná prostřednictvím vodního kola byla využívána pro velmi pestrou paletu nejrůznějších lidských činností, moderní vodní turbíny nacházejí uplatnění takřka výhradně při výrobě elektrického proudu.