O nás

Cechovní dokumenty:

Usnesení ustavující schůze

Stanovy 2018

 

Cílem činnosti sdružení je:

  •  Podpora provozu malých vodních elektráren v legislativním procesu.
  •  Popularizace a veřejná osvěta v oblasti společenské prospěšnosti provozu malých vodních elektráren.
  •  Zastupování členů při sjednávání obchodních podmínek a především cen prodeje elektrické energie pro členy sdružení.
  •  Metodická podpora členů při výstavbě a provozu malé vodní elektrárny.
  •  Metodická podpora členů zaměřená na efektivní využití vyrobené elektřiny.

 

Členské příspěvky:

Každý nový člen zaplatí s přihláškou 500,-Kč. Dále budou ze strany výboru sdružení každý rok členské schůzi předloženy výdaje uskutečněné v daném roce. Po schválení členskou schůzí budou výdaje rozpočteny na členy v poměru podle výrob jednotlivých MVE. Takto budou každoročně vypočteny členské příspěvky


Pozn.: V uplynulých letech se výše rozpočteného podílu příspěvků ve vztahu k výrobě MVE pohybovala na cca 500-800 Kč za 1 GWh roční výroby.