Vyjadřovací činnost správce povodí v územním řízení

Vyjadřovací činnost správce povodí v územním řízení Správce povodí je státní podnik, právnická osoba provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, kdy při naplňování svého předmětu činnosti postupuje převážně podle zákona č. 305/2000 Sb., o … Pokračovat ve čtení