Cech MVE se zapojil do připomínkového řízení ERÚ

Cech MVE podal připomínky k těmto návrhům vyhlášek ERÚ :

- Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

-  Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

- Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

Podrobné znění návrhů vyhlášek a našich připomínek bylo zpřístupněno v rámci členského informačního systému Cechu MVE.


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>