Odstraňování příčných překážek (jezů)

CZ_Nařízení o obnově přírody_final (Czech) Nové, právě schválené, Nařízení EK o obnově přírody (v příloze), obsahuje v článku 9, pro nás klíčovou větu, která podle našeho názoru dostatečně chrání provoz stávajících MVE :  „Při odstraňování umělých překážek se členské státy zabývají … Pokračovat ve čtení

MVE – efektivní zdroj energie

https://zpravy.ckait.cz/vydani/2023-05/v-praze-se-setkali-inzenyri-a-vedci-z-celeho-sveta/ Vodní elektrárny jsou nejvýkonnější a nejefektivnější bezemisní zdroje / výrobny elektrické energie na světě . Výkonnost a efektivita FVE je žalostně tristní. To znamená,  že na jednu vodní elektrárnu o stejném výkonu jako je fotovoltaická elektrárna musíte stavět tytéž … Pokračovat ve čtení

MVE vz. rybáři

https://www.crshradec.cz/2024/03/27/male-vodni-elektrarny-aneb-mlit-ci-nemlit/   ve všech debatách ze strany ochránců nepadne zmínka o biokoridorech a rybích přechodech. Když je to k tomu dotlačíme, tak říkají…“to stejně nefunguje“. Na to ale máme komisi AOPK pro rybí přechody, která pracuje kvalitně a odsouhlasí pouze projekty, které … Pokračovat ve čtení

Na dnešek připadá světový Den vody. Pro veřejnost se zítra otevřou malé vodní elektrárny

Správně provozované elektrárny pomáhají zadržovat vodu v krajině a vyrábějí čistou energii. Přispívají tak k ochraně klimatu a s ním i celých živočišných a rostlinných druhů, uvedli dnes u příležitosti světového Dne vody zástupci Cechu provozovatelů malých vodních elektráren. V Česku jich je v provozu přes 1 600 a stát počítá … Pokračovat ve čtení

Dny otevřených dveří malých vodních elektráren

Přijďte se na vlastní oči seznámit s fungováním těchto tradičních, historicky prověřených zdrojů domácí energie.

V sobotu 23. března 2024 od 10 do 14 hodin

Přehled otevřených lokalit i s jejich popisem najdete na mapě zde:

Víte, že:

  • elektřinu z malých vodních elektráren (MVE) využíváme na území dnešního Česka už od roku 1887, kdy vznikla první vodní elektrárna v Jindřichově Hradci?

  • v současnosti zajišťují MVE elektřinu pro tři sta tisíc domácností?

  • v provozu je jich půldruhého tisíce a další stovky mohou vzniknout?

Vedle výroby čisté elektřiny pomáhají správně postavené malé vodní elektrárny zadržovat vodu v krajině a pomáhají tak chránit klima. Spolu s energetiky se o právo využívat vodní toky ale hlásí také rybáři a vodáci.

Členská schůze – Návrh koncepce a cílů pro rok 2024

Návrh koncepce Cechu a jeho cílů pro rok 2024. Dle stanov jsou cíle činnosti Cechu následující: Podpora provozu malých vodních elektráren v legislativním procesu. Popularizace a veřejná osvěta v oblasti společenské prospěšnosti provozu malých vodních elektráren. Prosazování principu převažujícího veřejného zájmu. … Pokračovat ve čtení

PF 2024

Vážené kolegyně a vážení kolegové – členové našeho Cechu provozovatelů Malých vodních elektráren!  Blíží se konec roku 2023. Konec desátého roku našeho Cechu, fungujícího nejprve jako zapsané sdružení a pak jako spolek – rovněž zapsaný. Cíle činnosti máme napsány ve … Pokračovat ve čtení

Rozpočet a výše členských příspěvků pro rok 2023

Předložený rozpočet – plánované příjmy/výdaje  roku 2023, ve výši  850.000,-Kč, budou rozpočteny  na jednotlivé členy v poměru nahlášených výrob.  Výše členského příspěvku se určuje na částku 2833,-Kč na 1 GWh (0,002833,-Kč za 1 kWh) deklarované  roční výroby MVE + 100,-Kč na člena, … Pokračovat ve čtení

Koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2021

Členskou schůzí schválená koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2021. Dle stanov jsou cíle činnosti sdružení následující: Podpora provozu malých vodních elektráren v legislativním procesu. Popularizace a veřejná osvěta v oblasti společenské prospěšnosti provozu malých vodních elektráren. Zastupování členů při … Pokračovat ve čtení

MVE a sucho, (komentář předsedy Cechu MVE pro tisk – časopis Energie 24)

Dobrý den, pane Zachovale, v příštím čísle časopisu Energie 21 plánuji malou anketu na téma voda v krajině plus malé vodní elektrárny. Uvítám Váš názor (jako zástupce provozovatelů MVE v rámci Komory OZE) na tyto dvě oblasti (otázky upřesním dodatečně): a) příčiny … Pokračovat ve čtení

Návrh koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2020.

Dle stanov jsou cíle činnosti sdružení následující: 1. Podpora provozu malých vodních elektráren v legislativním procesu. 2. Popularizace a veřejná osvěta v oblasti společenské prospěšnosti provozu malých vodních elektráren. 3. Zastupování členů při sjednávání obchodních podmínek a především cen prodeje … Pokračovat ve čtení

PF 2020

Vážené kolegyně, kolegové – členky a členové našeho Cechu provozovatelů Malých vodních elektráren! Když se blížil konec prvního roku fungování našeho Cechu, zmiňoval jsem v novoročním přání důležitý cíl fungování Cechu, který není uvedený ve stanovách. Jedná se o ten pocit … Pokračovat ve čtení

Návrh koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2019.

Návrh koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2019. Dle stanov jsou cíle činnosti sdružení následující: Podpora provozu malých vodních elektráren v legislativním procesu. Popularizace a veřejná osvěta v oblasti společenské prospěšnosti provozu malých vodních elektráren. Zastupování členů při sjednávání obchodních … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva Svazu moderní energetiky, České fotovoltaické asociace a Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Tisková zpráva Svazu moderní energetiky, České fotovoltaické asociace a Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů  ze dne 12. září 2018  Svaz moderní energetiky posiluje o další asociace ze sektoru obnovitelných zdrojů  Členy Svazu moderní energetiky se staly Česká fotovoltaická asociace … Pokračovat ve čtení

Sucho – výroba MVE

http://oenergetice.cz/elektrarny-cr/vyroba-ceskych-vodnich-elektraren-je-podobne-jako-loni-podprumerna/ Výroba tuzemských vodních elektráren je podobně jako v loňském roce podprůměrná. Vyplývá to z vyjádření asociací a firem pro ČTK. Důvodem je podle nich především pokračující sucho. To je podle dřívějších vyjádření odborníků způsobeno především letošními vysokými jarními teplotami … Pokračovat ve čtení

Členská schůze 2018 – Návrh koncepce činnosti Cechu MVE a jeho cílů pro rok 2018

Návrh koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2018. Dle stanov jsou cíle činnosti sdružení následující: Podpora provozu malých vodních elektráren v legislativním procesu. Popularizace a veřejná osvěta v oblasti společenské prospěšnosti provozu malých vodních elektráren. Zastupování členů při sjednávání obchodních … Pokračovat ve čtení

Podporujme výstavbu a obnovu MVE v ČR !

Restriktivní přístup k budování či obnově MVE a tím nevyužití hydroenergetického potenciálu vodního toku, je opatřením neekologickým, přímo zvyšujícím emise skleníkových plynů do ovzduší v důsledku nutnosti náhrady výroby bezemisního zdroje zdrojem klasickým.  Minimální zůstatkový průtok stanovený v nadměrném množství má … Pokračovat ve čtení

Rozhodnutí ERÚ o TEP 2018 (výchozí parametr pro stanovení výkupní ceny 2018)

Vážení,  dovolte nám poděkovat za Vaši spolupráci a poskytnutí podkladů pro aktualizaci technicko-ekonomických parametrů obnovitelných zdrojů energie a informovat Vás o konečném rozhodnutí Úřadu.  Jak bylo avizováno na našem posledním společném jednání dne 16. května 2017 na ERÚ, vedení Úřadu … Pokračovat ve čtení

Návrh koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2017.

Návrh koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2017. Dle stanov jsou cíle činnosti sdružení následující: Podpora provozu malých vodních elektráren v legislativním procesu. Popularizace a veřejná osvěta v oblasti společenské prospěšnosti provozu malých vodních elektráren. Zastupování členů při sjednávání obchodních … Pokračovat ve čtení

Vítáme vládní návrh na vyplacení chybně zastavené podpory pro malé vodní elektrárny rekonstruované v letech 2013 až 2015.

TISKOVÁ ZPRÁVA KOMORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 15. 12. 2016 Vítáme vládní návrh na vyplacení chybně zastavené podpory pro malé vodní elektrárny rekonstruované v letech 2013 až 2015.   Komora obnovitelných zdrojů energie vítá vládou schválený návrh Ministerstva průmyslu a obchodu, který … Pokračovat ve čtení

Vítáme vypsání podpory pro provozované obnovitelné zdroje pro rok 2017.

TISKOVÁ ZPRÁVA KOMORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 14. 12. 2016 Vítáme vypsání podpory pro provozované obnovitelné zdroje pro rok 2017.   Komora obnovitelných zdrojů energie vítá vypsání podpory pro provozovatele elektráren na obnovitelné zdroje energie pro rok 2017. „Obnovitelné zdroje již … Pokračovat ve čtení

Státní podpora: Komise schválila český režim podpory pro energii z obnovitelných zdrojů

Evropská komise – Tisková zpráva Státní podpora: Komise schválila český režim podpory pro energii z obnovitelných zdrojů Brusel 28. listopadu 2016 Evropská Komise schválila režim podpory pro zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů, která byla v České republice vybudována mezi … Pokračovat ve čtení

Výzva k ERÚ – Společné stanovisko Komory OZE a Cechu MVE

Originál zde :  KomoraOZE_pripominky CR_5-2016   Komora obnovitelných zdrojů energie Sněmovní 174/7, 118 01 Praha www.komoraoze.cz Česká republika IČ: 00753700 DIČ: CZ00753700 info@komoraoze.cz   Energetický regulační úřad Masarykovo nám. 5 586 01 Jihlava poze@eru.cz podatelna@eru.cz    Nesouhlasné stanovisko a výzva … Pokračovat ve čtení

TISKOVÁ ZPRÁVA – Energetický regulační úřad zastavil přípravu nové tarifní struktury

TISKOVÁ ZPRÁVA KOMORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 18.8.2016 Energetický regulační úřad zastavil přípravu nové tarifní struktury Energetický regulační úřad zohlednil připomínky z veřejného konzultačního procesu a úplně zastavil práce na nové tarifní struktůře. To vítáme, Komora OZE byla od samotného počátku … Pokračovat ve čtení

TISKOVÁ ZPRÁVA – Notifikace potvrdí, že podpora pro obnovitelné zdroje je správná

TISKOVÁ ZPRÁVA KOMORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 16.6.2016 Notifikace potvrdí, že podpora pro obnovitelné zdroje je správná Posuzování podpory obnovitelných zdrojů  Evropskou komisí se blíží do cíle. Komise by během srpna a září měla potvrdit, že vyplácení podpory pro OZE je … Pokračovat ve čtení

Koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2016

Návrh koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2016. Dle stanov jsou cíle činnosti sdružení následující: Podpora provozu malých vodních elektráren v legislativním procesu. Popularizace a veřejná osvěta v oblasti společenské prospěšnosti provozu malých vodních elektráren. Zastupování členů při sjednávání obchodních … Pokračovat ve čtení

PF 2016

Vážení kolegové – členové našeho Cechu provozovatelů Malých vodních elektráren! Rok 2015 určitě nebude patřit k těm nejúspěšnějším v oboru provozu Malých vodních elektráren.  K nebývalému suchu, které nám připravila vyšší moc, se přidalo hodně nejistot a hrozeb administrativních. Přesto Vám přeji hezké … Pokračovat ve čtení

Návrh koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2015.

Návrh koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2015. Dle stanov jsou cíle činnosti sdružení následující: Podpora provozu malých vodních elektráren v legislativním procesu. Popularizace a veřejná osvěta v oblasti společenské prospěšnosti provozu malých vodních elektráren. Zastupování členů při sjednávání obchodních … Pokračovat ve čtení

Vicekancléř Angely Merkel vyvolal úžas, vyhlásil, že německé ‚Energiewende‘ je na ‚pokraji krachu‘!

Orgie německé Zelené energie už dojela. Muzika dohrála a to víno, co kdysi teklo proudem, už dávno došlo. Děvky a pasáci Zelené energie mohou jít domů. Zarážející přiznání německého ministra hospodářství a vicekancléře Angely Merkel Sigmara Gabriela oznámené v nedávném projevu, … Pokračovat ve čtení

Zanikla povinnost Hlášení předpokládané výroby

Vyhláška č. 475/2005 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů m.j. stanovila v § 3 odst. 5 povinnost oznámení předpokládaného množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy, jež má být v následujícím kalendářním … Pokračovat ve čtení

Parlamentní listy – Energetická koncepce ČR

Jan Skalický : MŽP konečně posuzuje energetickou koncepci. Petr Nečas to dříve označil za „lunetický nápad“ Ekologické organizace dnes předkládají vlastní návrhy pozitivního řešení, požadují porovnání různých variant a odstranění již dříve zjištěných závažných nedostatků vládního návrhu Parlamentní listy : … Pokračovat ve čtení

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013 o energetickém plánu do roku 2050, budoucnosti s energií

  Jan Skalický : Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013 o energetickém plánu do roku 2050, budoucnosti s energií (2012/2103(INI)) Evropský parlament ,   –   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Energetický plán do roku 2050“ a doprovodné pracovní dokumenty (COM(2011)0885), … Pokračovat ve čtení

Návrh koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2013.

 Návrh koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2013.  Dle stanov jsou cíle činnosti sdružení následující:  1.      Podpora provozu malých vodních elektráren v legislativním procesu.  2.      Popularizace a veřejná osvěta v oblasti společenské prospěšnosti provozu malých vodních elektráren.  3.      Zastupování členů … Pokračovat ve čtení