TISKOVÁ ZPRÁVA – Energetický regulační úřad zastavil přípravu nové tarifní struktury

TISKOVÁ ZPRÁVA KOMORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

18.8.2016

Energetický regulační úřad zastavil přípravu nové tarifní struktury

Energetický regulační úřad zohlednil připomínky z veřejného konzultačního procesu a úplně zastavil práce na nové tarifní struktůře. To vítáme, Komora OZE byla od samotného počátku proti předloženému návrhu.

Komora obnovitelných zdrojů vítá závěry, které dne 17.8.2016 zveřejnil Energetický regulační úřad k tématu nové tarifní struktury. Oceňujeme to, že podněty z veřejného konzultačního procesu Energetický regulační úřad reflektuje a přípravu nové tarifní struktůry zcela zastavil a původní návrh tak vůbec nebude uveden do praxe.

To je dobrá zpráva a naděje nejen pro 2 milióny zákazníků v domácnostech na které by připravovaná změna měla negativní dopad, ale také pro další rozvoj čisté decentrální energetiky z obnovitelných zdrojů. To umožní nejen opuštění velikosti jističe jako určujícího parametru pro výši platby, ale mimo jiné také speciální pracovní týmy, které by měly v souvislosti s přípravou Vyváženého tarifního systému vzniknout. Komora obnovitelných zdrojů je připravena k aktivnímu zapojení a odborné debatě..

Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE uvedl:

Zastavení přípravy nové tarifní struktury vítáme a považujeme za logické, nikoliv však nový tarif, pokud by znamenal zvýšení stálých plateb za vlastní zdroj. I k tomuto jsme připraveni na věcnou diskusi. 

Jakub Halamíček, místopředseda Cechu aplikovaných fotovoltaických technologií uvedl:

“Souhlasíme a vítáme rozhodnutí Energetického regulačního úřadu resp. paní předsedkyně, že Nová tarifní struktura v navržené podobě nebude uvedena v účinnost a bude nahrazena Vyváženým tarifním systémem, který zohlední aktuální stav decentrální energetiky a její postupný rozvoj. V opačném případě hrozilo úplné zastavení rozvoje čistých obnovitelných zdrojů.” 

Václav Helebrant, člen správní rady Asociace pro využití tepelných čerpadel,

Odborná diskuse umožní vyhodnotit akumulační schopnost topných soustav s elektřinou, jako základním zdrojem, a její pozitivní vliv na vyrovnávání elektrické sítě. Následně pak motivovat investory, aby vytápění na bázi elektřiny pořizovali také s ohledem na řízenou akumulaci.

 

Kontakty:

Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE, stepan.chalupa@komoraoze.cz, +420 603 420 387

Jakub Halamíček, místopředseda CAFT, jakub.halamicek@ibc-solar.cz, +420 724 708 345

Václav Helebrant, člen správní rady AVTČ, helebrant@avtc.cz, +420 602385379

 

 

O Komoře OZE

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) sdružuje profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie, provozovatele i výrobce zdrojů aj. Sdružení sleduje obecně prospěšné cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energií v ČR a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>