TISKOVÁ ZPRÁVA – Notifikace potvrdí, že podpora pro obnovitelné zdroje je správná

TISKOVÁ ZPRÁVA KOMORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

16.6.2016

Notifikace potvrdí, že podpora pro obnovitelné zdroje je správná

Posuzování podpory obnovitelných zdrojů  Evropskou komisí se blíží do cíle. Komise by během srpna a září měla potvrdit, že vyplácení podpory pro OZE je v souladu s evropskými pravidly. Tím by mělo nadobro skončit neustálé zpochybňování legitimity nároků provozovatelů na podporu výroby elektřiny z OZE. Rozhodnutí EK přinese uklidnění do sektoru výroby čisté energie a přispěje ke stabilizaci pracovních míst v sektoru. S očekávaným rozhodnutím souhlasí i vláda, provozovatelé čistých zdrojů a zástupci bank

Proces posuzování podpory obnovitelným zdrojům Evropskou komisí (tzv. notifikace) se blíží ke zdárnému konci, jak dnes uvedla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Lenka Kovačovská. Evropská komise prověřila český systém podpory obnovitelných zdrojů, uvedených do provozu před rokem 2013, a podle náměstkyně Kovačovské považuje podporu za oprávněnou a v souladu s Evropskými pravidly pro státní podporu .

Schválení systému podpory OZE v ČR Evropskou komisí přinese uklidnění do celého sektoru čisté energetiky. Je důležitou a pozitivní zprávou nejen pro provozovatele obnovitelných zdrojů vč. obcí, zemědělců, místních občanů a podnikatelů, ale i pro jejich zaměstnance, financující banky a subdodavatele. Je to dobrá zpráva, která věříme ukončí zpochybňování zákonné podpory a tím i principů právního státu”, řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Evropská komise v brzké době kladně vyřeší i další otevřené otázky:

Velmi pozitivní zprávou je rovněž skutečnost, že posuzování podpory pro nové malé vodní elektrárny a bioplynové stanice uváděné do provozu od roku 2016 je krátce před ukončením. MPO očekává potvrzení Komise, že ČR může vypsat podporu i těmto novým zdrojům. To umožní další rozvoj využívání čisté energie, větší energetickou soběstačnost i rozvoj regionů.

Další dobrou zprávou je rovněž avizované opětovné zahájení vyplácení podpory malým vodním elektrárnám, rekonstruovaným v letech 2013 až 2015. Těmto zdrojům byla na základě stanoviska Energetického regulačního úřadu zastavena podpora, a to kvůli chybě vzniklé schválením špatného pozměňovacího návrhu k zákonu. Z věcného pohledu však měly tyto zdroje dostávat podporu kontinuálně. Obnovení výplaty podpory by proto mělo být provedeno pokud možno bez prodlení, včetně zpětného uhrazení nevyplacené podpory a chybné ustanovení zákona by mělo být opraveno.

Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE uvedl:

Notifikace je náročná a komplikovaná, díky patří všem jak z Prahy tak Bruselu, kdo se na věcném procesu podílejí. Komise má potvrdit správnost podpory, to znamená, že podpora měla, je a má být vyplácena i nadále, to se očekávalo a nejen my jsme to říkali od začátku.

Jan Habart, místopředseda Komory OZE a předseda Českého sdružení pro biomasu – CZ Biom uvedl:

Potvrzení komise o slučitelnosti podpory je důležitým zejm. pro provozovatele obnovitelných zdrojů vč. obcí, zemědělců, místních občanů a podnikatelů.”

Vladimír Zachoval, člen předsednictva Komory OZE a předseda Cechu provozovatelů malých vodních elektráren uvedl:

Očekáváme ukončení nejistoty a zpochybňování práv většiny provozovaných obnovitelných zdrojů vč. malých vodních elektráren, obnovení pokračování výstavby nových a co nejrychlejší vyřešení nešťastně pozastavené podpory pro některé rekonstruované.  

Michal Janeček, člen předsednictva Komory OZE a předseda České společnosti pro větrnou energii uvedl:

Od partnerů z Německa víme, že jejich obdobný systém je správný, i proto jsme zpochybňování podpory považovali vždy za nepodložené, očekávané potvrzení Bruselu je dobrá zpráva.  

 

Kontakty:

-        Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE, stepan.chalupa@komoraoze.cz, +420 603 420 387

-        Jan Habart, místopř. Komory OZE, jan.habart@komoraoze.cz, 603273672

-        Vladimír Zachoval, předsednictvo Komory OZE, předseda Cechu provzovatelů MVE,   zachoval@cechmve.cz, 602287547

-        Michal Janeček, předsednictvo Komory OZE, předseda ČSVE, predseda@csve.cz , 602796687

 

O Komoře OZE

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) sdružuje profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie, provozovatele i výrobce zdrojů aj. Sdružení sleduje obecně prospěšné cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energií v ČR a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

 

Marcela Višňovská

sekretariát

info@komoraoze.cz
www.komoraoze.cz

Komora obnovitelných zdrojů energie
Sněmovní 174/7
118 00 Praha 1

IČ: 00753700


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>