Rozhodnutí ERÚ o TEP 2018 (výchozí parametr pro stanovení výkupní ceny 2018)

Vážení,

 dovolte nám poděkovat za Vaši spolupráci a poskytnutí podkladů pro aktualizaci technicko-ekonomických parametrů obnovitelných zdrojů energie a informovat Vás o konečném rozhodnutí Úřadu.

 Jak bylo avizováno na našem posledním společném jednání dne 16. května 2017 na ERÚ, vedení Úřadu bylo seznámeno se dvěma variantami možného postupu a sice aktualizace vyhlášky nebo její ponechání se současnými hodnotami parametrů.

 Přestože lze souhlasit s celou řadou argumentů podaných na uvedeném jednání, vedení Úřadu pro letošní rok rozhodlo o vyjmutí vyhlášky z legislativního plánu práce. Úřad je toho názoru, že především vzhledem k blížícímu se konci aktuálně schváleného schématu podpory do roku 2020, evropského trendu postupného utlumování podpory a naplněným cílům národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje především v oblasti vodní energie (instalovaný výkon), není nezbytné dále zvyšovat zátěž konečných spotřebitelů a státního rozpočtu.

 Rozhodnutím vedení Úřadu je tedy ponechat úroveň technicko-ekonomických parametrů dle platného a účinného znění vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech i pro příští rok.

 Závěrem uvádíme, že i v příštích letech bude sběr dat nadále pokračovat a v případě nutnosti nelze vyloučit zásah do vyhlášky, nicméně záměrem Úřadu bude do konce schváleného schématu stabilita stávajících podmínek.

 S pozdravem

 Ing. Kristián Titka

Energetický regulační úřad

Oddělení podpory POZE

Sekce podporovaných zdrojů

Partyzánská 1/7

170 00 Praha 7


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>