Návrh koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2013.

 Návrh koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2013.

 Dle stanov jsou cíle činnosti sdružení následující:

 1.      Podpora provozu malých vodních elektráren v legislativním procesu.

 2.      Popularizace a veřejná osvěta v oblasti společenské prospěšnosti provozu malých vodních elektráren.

 3.      Zastupování členů při sjednávání obchodních podmínek a především cen prodeje elektrické energie pro členy sdružení.

 4.      Metodická podpora členů při výstavbě a provozu malé vodní elektrárny.

 5.      Metodická podpora členů zaměřená na efektivní využití vyrobené elektřiny.

 V jednotlivých oblastech by měl Cech v tomto roce zvládnout následující:

  Ad 1. 

 Po široké diskuzi uvnitř i vně Cechu formulovat jasné stanovisko k aktuálním legislativním aktivitám.  

 V současné době se jedná především o aktivity MPO směřující k omezení veškerých provozních „podpor“ pro   obnovitelné zdroje energie.

       Aktivizovat veškeré členstvo k podpoře našeho stanoviska na všech relevantních místech, především u  poslanců a senátorů. 

      V případě potřeby angažovat profesionální právní a lobistickou pomoc pro obhajobu našich zájmů.

           Začlenit Cech do Hospodářské komory ČR tak, aby se touto cestou stal i oficiálním připomínkovým místem v legislativním procesu.

      Představit Cech ve všech relevantních státních úřadech i souvisejících nevládních organizacích (MPO, ERÚ, OTE, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, …. i Komora obnovitelných zdrojů, SPVEZ, Hospodářská komora ČR, Svaz podnikatelů ….)

       Ad 2. 

       Využít a pokud možno pravidelně využívat veškeré možnosti ze strany všech členů Cechu k popularizaci Malých vodních elektráren především v celostátních médiích. 

       Vytvořit a stále aktuálně provozovat webové stránky Cechu.

       Ad 3.

             I přes uzavření tříletých smluv pro roky 2013, 2014 a 2015 neustále vyhledávat a projednávat  možnosti maximalizace realizačních cen za vyrobenou elektrickou energii a to jak se stávajícím partnerem (E.ON Energie, a.s.), tak i s alternativními možnostmi.

 Ad 4.

       Metodickou podporu zajišťovat především udržováním stálé možnosti široké internetové diskuze prostřednictvím emailové komunikace.

       Pomoc a podporu realizovat i postupnou aktualizací a obsahovou úplností webové stránky Cechu.

       Ad 5.

  V internetové diskuzi a na webu zveřejňovat veškeré postřehy i zkušenosti členů Cech s alternativami efektivního využití vyrobené energie.

 Ke splnění uvedených cílů bude výbor Cechu zajišťovat veškeré činnosti spojené s jeho řádným fungováním (úhrady výdajů, výběr příspěvků, nezbytné účetnictví a výkaznictví) a veškeré činnosti dané stanovami směřující k udržování členské základny.

 

 Za výbor Cechu

 Ing. Vladimír Zachoval

 

 

 

 

 

 

 


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>