MVE vz. rybáři

https://www.crshradec.cz/2024/03/27/male-vodni-elektrarny-aneb-mlit-ci-nemlit/  

  • ve všech debatách ze strany ochránců nepadne zmínka o biokoridorech a rybích přechodech. Když je to k tomu dotlačíme, tak říkají…“to stejně nefunguje“. Na to ale máme komisi AOPK pro rybí přechody, která pracuje kvalitně a odsouhlasí pouze projekty, které plní všechny moderní parametry.  Tudíž nelze prohlásit, že to nefunguje. Ostatně funkčnost se následně i ověřuje. Je potřeba zdůraznit, že budování a modernizace MVE právě přispívá k defragmentaci toků, protože s pracemi na jezu se zároveň vždy buduje i biokoridor či rybí přechod. Tak aby byla zajištěna protiproudá, ale také i poproudá, migrace. Minimální zůstatkové průtoky jsou stanovovány právě s ohledem na bezpečnou existenci kompletní biodiverzity a způsob stanovení je produktem odborného stanoviska orgánů ochrany přírody. Zřejmě asi nejsou na místě laické odhady či domněnky o nedostatečném komfortu života bioosádky. Na druhé straně kritizované derivační kanály přispívají i pozitivně, z pohledu stabilizace průtoků v ovlivněné délce, kdy je takto přispíváno ke stabilizaci tišin a trdlišť, velmi prospěšných pro rozvoj biodiverzity toku
  • asi by bylo také dobré vyjasnit a upřesnit údaje o výrobě z MVE, abychom oponovali zkresleně interpretovaným číslům ze všech stran
  • mluvit bychom také měli o dalším společenském významu příčných překážek, které jsou primárně (od nepaměti) budovány s vodohospodářskými záměry (zadržení vody v krajině, protipovodňové stavby, poldry, protierozní stupně). Energetické využití je až jakási přidaná hodnota, kterou by bylo nerozumné nevyužít. Dovolím si tvrdit, že význam ochrany chovu ryb není na prvním místě a jistě není ani nijak významně ohrožen a ani ovlivněn
  • je potřeba začít působit výchovně na celou malovodařskou obec. Zejména na dodržování MZP a rozkolísávání průtoků. Prostě – začít musíme u sebe !
  • odlehčit by se mohla diskuse na téma, co je pro společnost potažmo přírodu vyšším zájmem. Zda komfortní prostředí pro ryby na několika metrech řeky, nebo výroba zelené bezemisní energie.

Zdravím

Tůma


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>