Podporujme výstavbu a obnovu MVE v ČR !

Restriktivní přístup k budování či obnově MVE a tím nevyužití hydroenergetického potenciálu vodního toku, je opatřením neekologickým, přímo zvyšujícím emise skleníkových plynů do ovzduší v důsledku nutnosti náhrady výroby bezemisního zdroje zdrojem klasickým.  Minimální zůstatkový průtok stanovený v nadměrném množství má … Pokračovat ve čtení

K rozvoji Malých vodních elektráren.

K rozvoji Malých vodních elektráren. Úvod: MVE jsou zdroje elektrické energie využívající energii vody s instalovaným výkonem do 10MW. MVE jsou spolu s energií větru nejstarším zdrojem energie na našem území. MVE patří mezi zdroje relativně velmi stabilní. MVE jsou pravděpodobně nejméně kontroverzně … Pokračovat ve čtení