MVE a sucho, (komentář předsedy Cechu MVE pro tisk – časopis Energie 24)

Dobrý den, pane Zachovale, v příštím čísle časopisu Energie 21 plánuji malou anketu na téma voda v krajině plus malé vodní elektrárny. Uvítám Váš názor (jako zástupce provozovatelů MVE v rámci Komory OZE) na tyto dvě oblasti (otázky upřesním dodatečně): a) příčiny … Pokračovat ve čtení

Podporujme výstavbu a obnovu MVE v ČR !

Restriktivní přístup k budování či obnově MVE a tím nevyužití hydroenergetického potenciálu vodního toku, je opatřením neekologickým, přímo zvyšujícím emise skleníkových plynů do ovzduší v důsledku nutnosti náhrady výroby bezemisního zdroje zdrojem klasickým.  Minimální zůstatkový průtok stanovený v nadměrném množství má … Pokračovat ve čtení

K rozvoji Malých vodních elektráren.

K rozvoji Malých vodních elektráren. Úvod: MVE jsou zdroje elektrické energie využívající energii vody s instalovaným výkonem do 10MW. MVE jsou spolu s energií větru nejstarším zdrojem energie na našem území. MVE patří mezi zdroje relativně velmi stabilní. MVE jsou pravděpodobně nejméně kontroverzně … Pokračovat ve čtení