MVE – efektivní zdroj energie

https://zpravy.ckait.cz/vydani/2023-05/v-praze-se-setkali-inzenyri-a-vedci-z-celeho-sveta/ Vodní elektrárny jsou nejvýkonnější a nejefektivnější bezemisní zdroje / výrobny elektrické energie na světě . Výkonnost a efektivita FVE je žalostně tristní. To znamená,  že na jednu vodní elektrárnu o stejném výkonu jako je fotovoltaická elektrárna musíte stavět tytéž … Pokračovat ve čtení

MVE vz. rybáři

https://www.crshradec.cz/2024/03/27/male-vodni-elektrarny-aneb-mlit-ci-nemlit/   ve všech debatách ze strany ochránců nepadne zmínka o biokoridorech a rybích přechodech. Když je to k tomu dotlačíme, tak říkají…“to stejně nefunguje“. Na to ale máme komisi AOPK pro rybí přechody, která pracuje kvalitně a odsouhlasí pouze projekty, které … Pokračovat ve čtení

Status veřejného zájmu pro MVE

Hrozí, že malé vodní elektrárny přijdou o svůj status převažujícího veřejného zájmu (vyvratitelné domněnky) Poslanecká sněmovna v těchto týdnech projednává novelu Vodního zákona. Skupina poslanců však nedávno přišla s návrhem na omezení předpokladu tzv. převažujícího veřejného zájmu pro všechny obnovitelné zdroje energie (OZE) a na velkých částech území … Pokračovat ve čtení

MVE a sucho, (komentář předsedy Cechu MVE pro tisk – časopis Energie 24)

Dobrý den, pane Zachovale, v příštím čísle časopisu Energie 21 plánuji malou anketu na téma voda v krajině plus malé vodní elektrárny. Uvítám Váš názor (jako zástupce provozovatelů MVE v rámci Komory OZE) na tyto dvě oblasti (otázky upřesním dodatečně): a) příčiny … Pokračovat ve čtení

Podporujme výstavbu a obnovu MVE v ČR !

Restriktivní přístup k budování či obnově MVE a tím nevyužití hydroenergetického potenciálu vodního toku, je opatřením neekologickým, přímo zvyšujícím emise skleníkových plynů do ovzduší v důsledku nutnosti náhrady výroby bezemisního zdroje zdrojem klasickým.  Minimální zůstatkový průtok stanovený v nadměrném množství má … Pokračovat ve čtení

K rozvoji Malých vodních elektráren.

K rozvoji Malých vodních elektráren. Úvod: MVE jsou zdroje elektrické energie využívající energii vody s instalovaným výkonem do 10MW. MVE jsou spolu s energií větru nejstarším zdrojem energie na našem území. MVE patří mezi zdroje relativně velmi stabilní. MVE jsou pravděpodobně nejméně kontroverzně … Pokračovat ve čtení