Status veřejného zájmu pro MVE

Hrozí, že malé vodní elektrárny přijdou o svůj status převažujícího veřejného zájmu (vyvratitelné domněnky)

Poslanecká sněmovna v těchto týdnech projednává novelu Vodního zákona. Skupina poslanců však nedávno přišla s návrhem na omezení předpokladu tzv. převažujícího veřejného zájmu pro všechny obnovitelné zdroje energie (OZE) a na velkých částech území ČR. Malých vodních elektráren by se pak princip (převažujícího veřejného zájmu) neměl týkat vůbec. Toto omezení je do zákona navíc předkládáno bez směrnicí vyžadovaného řádného odůvodnění.

Předpoklad převažujícího veřejného zájmu je jedním z nástrojů na odstranění bariéry složitosti a doby trvání posouzení dopadu projektů OZE na životní prostředí. De facto staví veřejný zájem projektů OZE nad vybrané veřejné zájmy ochrany přírody a krajiny s možností vyvratitelnosti této „domněnky“ (předpokladu). Tento princip vychází z nařízení Rady EU, kterým se stanoví rámec pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů a je v souladu s čerstvě účinnou evropskou Směrnicí o využívání obnovitelných zdrojů.

Není pochyb, že využívání vodní energie je veřejný zájem. Směrnicí zaváděná domněnka převažujícího veřejného zájmu je stěžejní nástroj pro další tolik potřebný rozvoj obnovitelných zdrojů a to samozřejmě včetně malých vodních elektráren. Je na odbornících, aby v každé konkrétní lokalitě posoudili, zda má dostat přednost zájem na ochraně toho či onoho živočicha či rostliny, nebo zájem na ochraně klimatu, jejíž součástí je i ochrana celých druhů živé přírody,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Jsme zásadně proti omezování vyvratitelné domněnky převažujícího veřejného zájmu, jak tomu úplnému u malých vodních elektráren, tak částečnému u všech obnovitelných zdrojů. Takovýto postup ukazuje na nepochopení smyslu směrnice, která má rozvoji všech obnovitelných zdrojů pomoci, nikoliv je brzdit,” uzavírá Chalupa.


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>