Zpráva o činnosti Cechu MVE za rok 2014

 Zpráva o činnosti Cechu MVE za rok 2014

(Příloha č. 1 programu členské schůze 2015)

 

Zpráva o činnosti Cechu MVE za rok 2014

 

O činnosti a všech krocích výboru Cechu MVE byli členové Cechu průběžně informováni prostřednictvím e-mailové komunikace a webových stránek.

 

 • Základní informace a presentace Cechu MVE byla zajišťována prostřednictvím webových stránek.
 • Podrobnější informace obdrželi členové spolku pomocí emailové komunikace.
 • Zástupci Cechu MVE se účastnili odborných konferencí a seminářů v oboru.
 • Zástupci Cechu MVE se účastnili řady schůzek a jednání se zástupci státní správy a dalších orgánu či firem v oboru.
 • Zástupci Cechu MVE se formou osobní presentace snažili, aby existence Cechu MVE byla registrována a zviditelněna na příslušných místech.
 • Zástupci Cechu MVE spolupracovali při řešení konkrétních otázek i s ostatními spolky v oboru.
 • Zástupci Cechu MVE se významným způsobem podíleli na jednáních týkajících se novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích a zejména se aktivně účastnili jednání s jednotlivými poslanci a osobami, které byly tohoto legislativního procesu účastny.
 • Pro členy Cechu MVE byla zajišťována poradenská a konzultační činnost.
 • Pro členy Cechu MVE byl průběžně monitorován aktuální stav legislativy v oboru, včetně nového Občanského zákoníku a související právní změny pro náš obor.
 • Pro členy Cechu MVE byl sledován stav, resp. aktuální aktivity v oboru obchodování se silovou energií.
 • Bylo vedeno průběžné jednání s naším aktuálním obchodním partnerem pro prodej silové energie (E. ON, energie, a.s.) a potvrzeno uzavření smluvního dodatku pro rok 2015 a tříletý kontrakt na roky 2016, 2017 a 2018.
 • Zástupci Cechu MVE se snažili vyhledávat oblasti, ve kterých bude možné – nutné komunikovat se státní správou, ohledně zlepšení pozice a ochrany zájmů provozovatelů MVE, případně perspektivě zajistit pro takovou činnost odbornou pomoc.

 

Ke konci roku 2014 bylo v Cechu MVE registrováno 187 členů. Většina zaplatila členské příspěvky (zápisné). Tedy přesně 183. Některé platby nových členů dorazily až po Novém roce a tedy jsou účtovány až do roku 2015.

V Cechu MVE bylo ke konci roku 2014 sdruženo 262 výroben MVE o celkovém výkonu 66 MW a roční výrobě 281 GWh elektrické modré energie.

 

Miroslav Tůma

23. února 2015


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>