Slovo předsedy Cechu MVE

Vážení kolegové, elektrárníci a elektrárnice, členové a členky našeho Cechu!

Jsme v období vrcholících rozporů kolem možného výrazného zlepšení podmínek rozvoje (ale i provozu) našeho oboru.

Z Evropské komise byl do členských zemí vyslán výrazný signál o tom, že by měla být výstavba, rekonstrukce i provoz obnovitelných zdrojů energie považován za tzv. převažující veřejný zájem. Jestli jiný veřejný zájem – například ochrana vodních živočichů a přírody obecně – bude s tímto zájmem v konfliktu, měly by příslušné státní orgány preferovat ten převažující. Jedná se o tzv. vyvratitelnou domněnku, takže vyhráno není, ale o tom tento text není.

Zahrnutí principu převažujícího veřejného zájmu pro MVE do českého právního řádu naráží na velký odpor některých úředníků Ministerstva životního prostředí. Do tzv. havarijní novely vodního zákona (reakce na ekologickou katastrofu na Bečvě s mohutným úhynem ryb) se pokoušejí propašovat přílepek, který znamená, že uvedený převažující zájem se nemá týkat obnovitelných zdrojů energie využívajících energii vody.

Část argumentů, které jsou pro takovéto upozadění Malých vodních elektráren našimi odpůrci používány, jim dodáváme svým chováním my sami. Nemluvím nyní o nefér argumentaci

  • o fragmentaci řek, když nikde v debatách nejsou zmiňovány biokoridory a rybí přechody,
  • jednostranně používaná tvrzení o záporném vlivu stabilizace říčních toků a souvisejících sedimentech, které ovlivňují kvalitu vod, když nikde nezní asi dnes výrazně důležitější pozitivní vliv příčných překážek v tocích na udržení vody v krajině a další.
  • o domnělé neexistenci potencionálu rozvoje – míst pro výstavbu nových MVE, když se nemluví o katastrofálních podmínkách při získávání stavebních a vodoprávních povolení.

Mluvím o tom, že našim odpůrcům dávají hůl do ruky ti jednotlivci, kteří nedodržují manipulační řády.

Při poukazování na všestranný pozitivní vliv MVE zní často, že to tak úplně není, že suché jezy, že vysušená koryta řek…. Stále větší počet lidí získává dojem, že jsme v zásadě škůdci, kterých je se třeba zbavit. Elektrárny odstavit a jezy rozbořit, aby mohly ryby volně migrovat. V této atmosféře je bohužel vyjednávání o rozvoji našeho oboru odsouzeno k nezdaru. Tento dojem se budeme snažit co nejrychleji a co nejefektivněji smazat. Budeme poukazovat na stabilitu a čistotu našich dodávek energie a na mnohaletou tradici energetického využívaní vodních toků, na povinné budování rybích přechodů schvalovaných nejlepšími odborníky respektovanými vrcholovými ekology.

Zároveň však musíme co nejdůrazněji odsoudit chování některých provozovatelů MVE, kteří pravidelně pravidla porušují. Jsou to jen jednotlivci, ale výrazně poškozují celý obor, všechny provozovatele, kteří v drtivé většině manipulační řády poctivě dodržují. Často je to i za cenu nemalých investic do automatizací hlídání hladin, denního sledování všech výkyvů počasí, monitorování průtoků a kolegiální spolupráce se sousedními MVE.

Dodržování povinného minimálního průtoku, tak, jak je vodoprávním rozhodnutí a manipulačním řádem dán musí být jedno ze základních pravidel provozu MVE!

Někteří jednotlivci jsou zjevně ochotní kvůli nevýznamným ziskům riskovat nejen své dobré jméno a tučnou pokutu, ale i pověst všech provozovatelů Malých vodních elektráren. Jsou ochotní sušit řeku a těleso jezu úmyslně nesprávným nastavením hladin, nebo možná nepozorností tam, kde vodní díla dostatečnou automatikou vybavena nejsou. K nedodržování minimálního průtoku (a to může nastat i v celé kaskádě navazujících MVE) může vést i střídavé nadržování vody v nadjezí a její odpouštění v závislosti na hodinových cenách výkupu elektřiny. Nevelké výnosy mohou pak být zaplaceny tvrdými postihy a ztrátou dobrého jména a to často u těch, kteří problém nezpůsobili. Standardní automatické hlídání minimálního zůstatkového průtoku u po toku navazující elektrárny takové „pumpování“ s hladinou prostě nemusí stíhat.

Poukazování na takovéto a podobné hříchy, jejich zveličování, dělání z výjimek obvyklost a pravidlo patří k základním argumentům vedoucím k omezování rozvoje MVE.

Je pro nás všechny, i každého zvlášť, dlouhodobě výhodné pravidla dodržovat!

Problematizování rozvoje využití řek a potoků k výrobě čisté energie v malých vodních elektrárnách a s tím spojená atmosféra odmítání MVE je velkým nebezpečím i pro možné zpřísňování provozu těch stávajících. Dříve nebo později budeme my všichni, kteří provozujeme MVE na základě časově omezených vodoprávních rozhodnutí a podle rovněž časově omezených manipulačních řádů, stát před vodoprávním úřadem s požadavkem na jejich prodloužení a pokud možno nezpřísnění podmínek pro jejich provoz.

V současné době rozvoj našeho oboru naráží na spoustu různých problémů. Je důležité je odbourávat a ne si (a nám všem) přidělávat další. A to nemluvím o tom, že všem lidem „od vody“ na kvalitním životě v řekách záleží a na rozdíl od mnohých radikálních aktivistů a neobjektivních úředníků proto i něco pozitivního dělají.

Chovejme se slušně – vyplatí se to!

Za Cech provozovatelů MVE

Vladimír Zachoval

22. dubna 2024

 


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>