Vítáme vypsání podpory pro provozované obnovitelné zdroje pro rok 2017.

TISKOVÁ ZPRÁVA KOMORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

14. 12. 2016

Vítáme vypsání podpory pro provozované obnovitelné zdroje pro rok 2017.

 

Komora obnovitelných zdrojů energie vítá vypsání podpory pro provozovatele elektráren na obnovitelné zdroje energie pro rok 2017.

„Obnovitelné zdroje již vyrábějí více než 14% roční spotřeby elektřiny v České republice. Jde o decentralizované zdroje, jejichž lokálně vyráběná elektřina je spotřebovávána v nejbližším okruhu jejich výroby. Obnovitelné zdroje jsou provozovány více než 30,000 výrobců, kteří žili až do dnešního dne v nejistotě, zda obdrží příspěvek na výrobu i pro příští rok. Pozitivně také vnímáme rychlý postup k vypsání podpory pro elektřinu z OZE uvedených do provozu před rokem 2006 a podpory tepla z obnovitelných zdrojů, zde není vůbec důvod s podporou otále.“, komentoval rozhodnutí Energetického regulačního úřadu předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

„OZE vyrobily v loňském roce 8 250 GWh zelené elektřiny, čímž došlo k celkové úspoře 4,6 miliónů tun oxidu uhličitého – hlavního skleníkového plynu, který přispívá ke globální změně klimatu. Z dat Evropské komise vyplývá, že dva největší zdroje oxidu uhličitého CO2 v ČR: elektrárna Počerady s 5,14 miliony tun CO2 ročně a elektrárna Tušimice II s 4,66 mil. tun CO2 vypouštějí ročně do ovzduší neuvěřitelných 9,8 mil. tuny CO2. Kdyby se ČR rozhodla stejný objem elektřiny z uhelných elektráren, jakou vyrábějí obnovitelné zdroje energie, odstavit, ušetřily by obnovitelné zdroje energie dokonce více emisí CO2 (9,9 mil. tun) než vyprodukují Počerady a Tušimice II. Dohromady.“ dodal Jan Habart, místopředseda Komory OZE

 

Roční příspěvek na obnovitelné zdroje energie ve výši cca 39 mld. Kč (po odečtení prostředků vybraných ze solární daně) je přitom stále nižší, než jsou celkové škody způsobené uhelnými elektrárnami v České republice, které stanovilo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP) na úrovni rekordních 51 mld. korun ročně. Podle Komory OZE by měl být pozitivní příspěvek OZE ke snižování emisí skleníkových plynů dostatečným impulsem pro vypracování jasného plánu postupného odstavování zdraví a životnímu prostředí škodlivých uhelných elektráren. Komora OZE se ráda bude na takovém plánu podílet.

 

Kontakty:

-         Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE, stepan.chalupa@komoraoze.cz, +420 603 420 387

-         Jan Habart, místopř. Komory OZE, jan.habart@komoraoze.cz, 603273672

 

O Komoře OZE

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) sdružuje profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie, provozovatele i výrobce zdrojů aj. Sdružení sleduje obecně prospěšné cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energií v ČR a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

 

Marcela Višňovská

sekretariát

info@komoraoze.cz
www.komoraoze.cz

Komora obnovitelných zdrojů energie
Sněmovní 174/7
118 00 Praha 1

IČ: 00753700


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>