Zpráva o činnosti výboru Cechu MVE za rok 2016.

Zpráva o činnosti výboru Cechu MVE za rok 2016.

 Ke konci roku 2016 bylo v Cechu MVE registrováno 198 členů. V Cechu MVE bylo ke konci roku 2016 sdruženo 276 výroben MVE o celkovém výkonu 72 MW a roční výrobě 294 GWh elektrické modré energie.

 O činnosti a všech krocích výboru Cechu MVE byli členové Cechu průběžně informováni prostřednictvím e-mailové komunikace a webových stránek.

 Zástupci Cechu MVE se během roku 2016 věnovali především těmto činnostem:

 • všemožná podpora vedení Komory OZE v oblasti prosazení notifikace zákonů pro podporu výstavby a provozu MVE,
 • spolupráce při určení a prosazení strategie vedoucí k obnovení podpory a jejího doplacení ve správné výši pro MVE rekonstruované 2013-2015,
 • připomínkování návrhů vyhlášek ERÚ v konzultačním procesu
 • jednání s obchodníkem silové energie EON. Celková situace na trhu s energií. Detaily stávajícího smluvního vztahu. Projednání dodatku s cenou pro rok 2017,
 • porovnání cenových nabídek pro rok 2017 od ostatních obchodníků,
 • poradenská a konzultační činnost, jak v obecné problematice MVE, tak při řešení konkrétních problémů členů Cechu MVE.

  Rozsah činností vedení Cechu byl dán pokračujícími neobvykle silnými hrozbami pro náš obor v oblasti legislativní. Boj státní správy proti politicky v minulých letech prosazené podpoře obnovitelných zdrojů se stupňuje a získává na intenzitě.

  Hlavní směry útoku jsou nadále přes ERÚ na provozní podporu – zelený bonus, přes MZe a jejich podniky povodí na zpoplatnění  využití povrchových vod a zpoplatnění používání pozemků a přes MŽP na ohrožení stávajících povinných minimálních zůstatkových průtoků.

  Aktuálně jsou asi nejvážnějšími tématy:

 •  dotažení obnovy plateb ve správné výši a doplacení provozní podpory v plném rozsahu pro rekonstruované MVE 2013-2015,
 • dosažení pokud možno přijatelných podmínek pro hrozící kontroly překompenzace,
 • omezení veškerých negativních vlivů novely vodního zákona,
 • navržení strategie a její prosazování pro vyrovnání zákonných dob podpory pro jednotlivé MVE připojené (rekonstruované) v různých obdobích, pokrytých různými zákony o podpoře,
 • navržení strategie pro jednání s ERÚ, týkající se nastavení Technicko-ekonomických parametrů MVE a z nich odvozovaných hodnot výkupních cen, blíže k původním hodnotám,
 • vyjednání maximálně příznivých cen i dalších podmínek pro prodej vyrobené energie v MVE sdružených v Cechu.

   

  Ing. Vladimír Zachoval

  Miroslav Tůma

  12. února 2017


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>