Smlouva o poskytování právních služeb

V souladu s koncepcí činnosti Cechu pro rok 2015 vedení Cechu projednalo a aktuálně za Cech podepsalo rámcovou smlouvu s Advokátní kanceláří Felix a spol. Jedná se o renomovanou pražskou advokátní kancelář s dobrým odborným zázemím a vynikajícími referencemi. (viz www.akf.cz) Odměnu pro advokáty se podařilo dojednat s benefitem zvýhodňujícím členy Cechu MVE.

Služby advokátní kanceláře budou Cechem využity na základě žádosti člena Cechu, v případě nouze a po odsouhlasení zakázky ze strany výboru Cechu. Mělo by se jednat zásadně o případy, jejichž vyřešení bude využitelné i pro další členy Cechu.

Dále by se mělo jednat o práce na složitějších problémech legislativních. I zde bude zadavatelem vedení Cechu.

Ing. Vladimír Zachoval, předseda

 Pozn.: Je také možné, aby byly touto cestou řešeny i čistě individuální specifické problémy jednotlivých členů Cechu s tím, že tyto služby budou členem plně hrazeny.


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>