Zpráva o činnosti výboru Cechu MVE za rok 2018.

Zpráva o činnosti výboru Cechu MVE za rok 2018.

Ke konci roku 2018 bylo v Cechu MVE registrováno 199 členů. V Cechu MVE bylo ke konci roku 2018 sdruženo 280 výroben MVE o celkovém výkonu 75MW a roční výrobě 310 GWh elektrické modré energie. Naše výroba ušetří vypuštění cca 152 tis.tun CO2 do ovzduší.

O činnosti a všech krocích výboru Cechu MVE byli členové Cechu průběžně informováni prostřednictvím e-mailové komunikace a webových stránek.

Zástupci Cechu MVE se během roku 2018 věnovali především těmto základním problémům provozu MVE:

 • délka provozní podpory především pro MVE uvedené do provozu před 1. 1. 2006,
 • připravované kontroly tak zvané překompenzace, jinými slovy nalezení cesty k udržení stávajících podmínek, nebo podmínek stávajícím se podobajících a to v oblasti provozní podpory – její výše i formy,
 • jednání s obchodníkem silové energie EON. Celková situace na trhu s energií. Detaily stávajícího smluvního vztahu. Projednání smluvního modelu na rok 2019 a případné další,
 • porovnání cenových nabídek pro rok 2019 od ostatních obchodníků,

  Dále se vedení Cechu soustředilo na podporu Komory OZE ve všech koncepčních krocích vedoucích k posílení role OZE v ČR.

  Důležitou oblastí práce byla podpora Komory OZE při hledání a nalezení legislativního řešení pro prodloužení provozní podpory pro výrobny uvedené do provozu před 1. 1. 2006. Na společném jednání všech spolků zastupujících zájmy MVE v sídle SPVEZ se nám společně se zástupci AVOZE a především s pomocí právního experta SPVEZ JUDr. Horáčka podařilo přesvědčit ostatní spolky, že naše řešení je v dané chvíli nejvhodnější. Zástupci Komory OZE jej poté navrhli v rámci státem ustavené skupiny pro úpravu zák. 165/2012 Sb. a toto znění je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení.

  Pozornost jsme věnovali i pokusům o spolupráci mezi spolky, které zájmy provozovatelů MVE zastupují. S některými se dařilo lépe (AVOZE), s některými hůře (SPVEZ). Se všemi bez výjimky se o spolupráci a všem prospěšnou koordinaci kroků budeme snažit i nadále.

  Rozsah činností vedení Cechu byl tak jako v roce 2017 dán pokračujícími neobvykle silnými hrozbami pro náš obor v oblasti legislativní. Boj státní správy proti politicky v minulých letech prosazené podpoře obnovitelných zdrojů se stále stupňuje a získává na intenzitě.

  Stále platí, že hlavní směry útoku jsou nadále přes MPO/ERÚ na provozní podporu – zelený bonus, přes MZe a jejich podniky Povodí na zpoplatnění využití povrchových vod, a zpoplatnění používání pozemků a přes MŽP na ohrožení stávajících povinných minimálních zůstatkových průtoků.

  Aktuálně jsou nejvážnějšími tématy:

 • dosažení pokud možno přijatelných podmínek pro kontroly překompenzace,
 • udržení stávajících podmínek pro naše podnikání v oblasti vodoprávní,
 • všestranná podpora Komory OZE při prosazování 30ti leté provozní podpory pro 2006-.
 • strategické práce na vytvoření podmínek pro rozvoj oboru. Zde je nutno zmínit práce na studiích o potenciálu jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie, kde se snažíme prosadit myšlenku, že vodní zdroje v ČR nejsou, na rozdíl od převládajícího přesvědčení, zdaleka vyčerpány,
 • dosažení co možná nejpříznivějšího přístupu státu k hospodaření se státními pozemky v tocích řek a potoků a jejich bezprostřední blízkosti,
 • vyjednání maximálně příznivých cen i dalších podmínek pro prodej vyrobené energie v MVE sdružených v Cechu,
 • nalezení možností pro rozvoj čisté elektromobility. Zde jak v oblasti investičních dotací a podmínek jejich poskytování, tak i například v možnosti nezapočítávat energii vyrobenou v MVE a spotřebovanou napájením elektromobilů do 20% hranice pro zařazení výrobny do 2. kategorie

   

  Ing. Vladimír Zachoval

  Ing. Jakub Helus

  Daniel Grössl-Halík

  Miroslav Tůma

  2. února 2019


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>