Notifikace-podpora pro nové zdroje 2016+ …..schválena !!!

TISKOVÁ ZPRÁVA KOMORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

24. 8. 2016

Evropská komise potvrdila podporu pro nové místní bioplynové stanice a nové malé vodní elektrárny – ERÚ může vypsat podporu

Podpora pro nové místní odpadové bioplynové stanice a nové malé vodní elektrárny může být vypsána. Evropská komise tuto podporu schválila v právě vydaném notifikačního rozhodnutí, které potvrzuje soulad podpory s evropskými pravidly. 

Evropská komise shledala podporu pro nové bioplynové stanice a nové malé vodní elektrárny za slučitelnou s vnitřním trhem EU a v soulady s pravidly[1]. Pozitivní vyjádření Komise pro nové zdroje velmi vítáme, potvrzuje poslední vyjádření ministerstva průmyslu. Vypadá to na dobře odvedenou práci z české strany.”, řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE uvedl:

Rozhodnutí Evropské komise v těchto kauzách přišlo dříve, než bylo avizováno, to je pozitivní i pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013, protože Komise bude mít pro toto nejdůležitější rozhodnutí dostatek času. Zde očekávám rozhodnutí komise před koncem září.“ 

Jan Habart, místopředseda Komory OZE a předseda Českého sdružení pro biomasu – CZ Biom uvedl:

Komise dala svým rychlým rozhodnutím zelenou dalšímu rozvoji obnovitelných zdrojů. Ty jsou důležitým nástrojem v boji proti změně klimatu. Doufám, že se tak podaří realizovat řada projektů bioplynových stanic především na biologicky rozložitelné odpady z obcí.”

Vladimír Zachoval, člen předsednictva Komory OZE a předseda Cechu provozovatelů malých vodních elektráren uvedl:

Rozhodnutí komise je prvním a důležitým předpokladem k tomu, aby se mohly znovu rozběhnout práce na rozvoji nových nebo na rekonstrukcích stávajících malých vodních elektráren. To je samozřejmě velmi pozitivní a dlouho očekávaná zpráva.  

 

Kontakty:

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) sdružuje profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie, provozovatele i výrobce zdrojů aj. Sdružení sleduje obecně prospěšné cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energií v ČR a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

 

 


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>