Členská schůze 2018 – Zpráva o činnosti Cechu MVE za rok 2017

Zpráva o činnosti výboru Cechu MVE za rok 2017.

 

Ke konci roku 2017 bylo v Cechu MVE registrováno 206 členů. V Cechu MVE bylo ke konci roku 2017 sdruženo 281 výroben MVE o celkovém výkonu 75 MW a roční výrobě 311 GWh elektrické modré energie.

O činnosti a všech krocích výboru Cechu MVE byli členové Cechu průběžně informováni prostřednictvím e-mailové komunikace a webových stránek.

Zástupci Cechu MVE se během roku 2017 věnovali především těmto základním problémům provozu MVE:

 • délka provozní podpory především pro MVE uvedené do provozu před 1. 1. 2006,
 • připravované kontroly tak zvané překompenzace, jinými slovy nalezení cesty k udržení stávajících podmínek, nebo podmínek stávajícím se podobajících a to v oblasti provozní podpory – její výše i formy,
 • jednání s obchodníkem silové energie EON. Celková situace na trhu s energií. Detaily stávajícího smluvního vztahu. Projednání smluvního modelu na rok 2019 a případné další,
 • porovnání cenových nabídek pro rok 2019 od ostatních obchodníků,

  Dále se vedení Cechu soustředilo na podporu Komory OZE ve všech koncepčních krocích vedoucích k posílení role OZE v ČR.

  Pozornost jsme věnovali i pokusům o spolupráci mezi spolky, které zájmy provozovatelů MVE zastupují. S některými se dařilo lépe (AVOZE), s některými hůře (SPVEZ). Se všemi bez výjimky se o spolupráci a všem prospěšnou koordinaci kroků budeme snažit i nadále.

  Rozsah činností vedení Cechu byl tak jako v roce 2016 dán pokračujícími neobvykle silnými hrozbami pro náš obor v oblasti legislativní. Boj státní správy proti politicky v minulých letech prosazené podpoře obnovitelných zdrojů se stále stupňuje a získává na intenzitě.

  Stále platí, že hlavní směry útoku jsou nadále přes MPO/ERÚ na provozní podporu – zelený bonus, přes MZe a jejich podniky Povodí na zpoplatnění využití povrchových vod, a zpoplatnění používání pozemků a přes MŽP na ohrožení stávajících povinných minimálních zůstatkových průtoků.

  Aktuálně jsou nejvážnějšími tématy:

 • dosažení pokud možno přijatelných podmínek pro aktuálně začínající kontroly překompenzace,
 • udržení stávajících podmínek pro naše podnikání v oblasti vodoprávní,
 • strategické práce na vytvoření podmínek pro rozvoj oboru. Zde je nutno zmínit práce na studiích o potenciálu jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie, kde se snažíme prosadit myšlenku, že vodní zdroje v ČR nejsou, na rozdíl od převládajícího přesvědčení, zdaleka vyčerpány,
 • dosažení co možná nejpříznivějšího přístupu státu k hospodaření se státními pozemky v tocích řek a potoků a jejich bezprostřední blízkosti,
 • vyjednání maximálně příznivých cen i dalších podmínek pro prodej vyrobené energie v MVE sdružených v Cechu.

   

  Miroslav Tůma

  Ing. Vladimír Zachoval

  Daniel Grössl-Halík

   

  31. ledna 2018


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>