Státní podpora: Komise schválila český režim podpory pro energii z obnovitelných zdrojů

Evropská komise – Tisková zpráva

Státní podpora: Komise schválila český režim podpory pro energii z obnovitelných zdrojů

Brusel 28. listopadu 2016

Evropská Komise schválila režim podpory pro zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů, která byla v České republice vybudována mezi roky 2006 a 2012, podle pravidel EU pro státní podporu. Komise dospěla k závěru, že opatření podpoří cíle EU v oblasti energetiky a klimatu, aniž by došlo k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže.

V prosinci 2014 oznámila Česká republika Komisi režim podpory ve prospěch všech typů zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, která byla vybudována v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2012. Režim bude mít celkový rozpočet ve výši 836,5 miliardy korun (přibližně 30,95 miliardy eur).

Příslušné pokyny Komise pro státní podporu na ochranu životní prostředí z roku 2001 a z roku 2008 umožňují členským státům, aby za určitých podmínek podporovaly výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Komise zjistila, že daná podpora má v souladu s pokyny podobu preferenčních cen (tarifů výkupních cen) a příplatků k tržní ceně (zelené bonusy). Opatření rovněž zahrnuje mechanismus přezkumu, který zajistí, aby zařízením nebyla poskytována nadměrná kompenzace a aby podpora byla omezena na nezbytné minimum k dosažení cílů režimu.

Režim podpory je financován kombinací příplatku vybíraného od spotřebitelů elektřiny a příspěvků ze státního rozpočtu. Za účelem nápravy případné dřívější diskriminace zahraniční zelené energie v důsledku financování režimu podpory se Česká republika zavázala k tomu, že investuje přibližně 20 milionů eur do projektů na propojení. Částka odráží celkový příplatek vybraný z odhadovaných dovozů zelené energie v České republice v období 2006–2015. Tyto obavy byly odstraněny v roce 2016, kdy Česká republika změnila systém financování, aby zajistila, že v budoucnu nebude docházet k diskriminaci dovážené zelené elektřiny.

Komise dospěla k závěru, že v souladu s cíli EU opatření pomáhá České republice, aby mohla dosáhnout svých cílů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020. Mechanismus přezkumu a investice do propojení zajistí, že bude omezeno potenciální narušování hospodářské soutěže vyplývající z veřejného financování.

 

Souvislosti

V rámci směrnice o energiích z obnovitelných zdrojů má Česká republika cíl pokrýt do roku 2020 obnovitelnými zdroji 14 % své hrubé spotřeby elektřiny. Účelem režimu zavedeného Českou republikou v roce 2016 bylo dosáhnout tohoto cíle.

Členské státy jsou povinny oznámit opatření státní podpory Komisi před jejich zavedením. Až po rozhodnutí Komise o schválení těchto opatření se investoři mohou spolehnout na to, že tato opatření jsou v souladu s pravidly EU pro státní podpory. Česká republika se rozhodla oznámit opatření v roce 2014, aby investorům poskytla právní jistotu. Komise posoudila opatření podle pokynů pro státní podporu na ochranu životní prostředí z roku 2001 a z roku 2008, které byly platné v době udělení podpory v rámci opatření.

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, nedůvěrné znění tohoto rozhodnutí bude zveřejněno na internetových stránkách Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž v rejstříku státních podpor (State Aid Register) pod číslem SA.40171. Informace o nových rozhodnutích v oblasti státní podpory zveřejněných na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie lze také nalézt ve specializovaném elektronickém týdeníku State Aid Weekly e-News.

 


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>