Využití povrchových vod pro MVE

Dobrý den,

mohl bych Vás poprosit o informaci, kolik malé vodních elektrárny v průměru platí za odběr povrchových vod? Existuje vůbec takový poplatek? Ptám se, protože se o MVE mluvilo v diskusi o chystaném zavedení poplatku pro skiareály za odběr vody.

 Děkuji a zdravím, 

 Václav Ferebauer

redaktor iDNES.cz

mediální skupina mafra
Anděl Media Centrum
Karla Engliše 519/11
155 00 Praha 5
www.mafra.cz

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

Vážený pane redaktore,

v příloze zasíláme naše vyjádření k dané otázce.

Nezpoplatnění využití povrchových vod k energetickým účelům pro MVE, bylo ve své době zavedeno zejména z důvodu podpory a zohlednění

ekologicky šetrné (nejméně zatěžující životní prostředí), společensky prospěšné, výroby elektrické energie. Domníváme se, že toto rozhodnutí ani dnes nepostrádá smysl.

Produkce elektrické energie z MVE je i dnes bohužel závislá na subvencích z veřejných zdrojů. MVE pro svůj provoz inkasují podporu v nejnižší výši, díky které se jejich rentabilita pohybuje těsně nad hranicí provozuschopného stavu. Deformovaná realita energetického trhu drží cenu silové energie pod hranicí, kdy by bylo možné provozovat MVE (i další zdroje) udržitelným způsobem. Ekonomické parametry oboru jsou průběžně vyhodnocovány Energetickým regulačním úřadem, který na tomto základě reguluje – stanovuje výši výkupních cen/podíl subvence (podmíněno návratností vložené investice nad 15 let). Další zvyšování nákladů na provoz MVE by tedy bylo ze strany státu zřejmě kontraproduktivním krokem i z pohledu ekonomického (nejen ekologického).

Z výše uvedeného je patrné, že srovnání s odběrem vody pro zasněžování ski-areálů, není zcela relevantní.

S pozdravem

Miroslav Tůma

člen vedení

CECH MVE

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Příloha :

Vážený pane redaktore,

malé vodní elektrárny  podle zákona č. 254/2001 Zákon o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon) a dle § 2 odst. 9  nakládají s povrchovými a nebo podzemními vodami  a využívají  jejich energetického potenciálu . Na základě uděleného  povolení  dle § 8 odst. 1 a) bod 3. využívají  povrchových vod k využívání jejich energetického potenciálu a některé  i podle bodu 2 stejného odstavce a písmene i k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci.

 Žádná malá vodní elektrárna nenakládá s povrchovými a podzemními vodami dle § 8 odst. 1písm.a dle bodu 1. za  účelem k jejich odběru.

To vyplývá z podstaty základních fyzikálních zákonů, že MVE přemění pohybovou energii na elektrickou a voda je zde pouze nosičem. MVE vodu na vtoku do elektrárny vyčistí  v elektrárně ji zbaví energie a na výtoku vrátí bez změny skupenství zpět do koryta.

MVE vodu neodebírají jak je uvedeno a zákonem upřesněno.

Stejné množství vody které do elektrárny vtéká tak z elektrárny bez ztráty vytéká.

V praxi malé vodní elektrárny a vodní stavby jako jsou přehrady a jezy především slouží také jako spádové stupně, které každý většinou ocení  až při velkých vodách nebo povodních. Bez těchto spádových stupňů by energie vody narůstala se vzrůstající vzdáleností  a její velikost by dosahovala devastačních rozměrů. Malé vodních elektrárny a související vodní díla  mají ze zákona a příslušných vyhlášek mnoho povinností, které musí  dodržovat a na vlastní nemalé náklady plnit.

Zajímavé je, že při diskuzích skiareálových aktivit se někdo zmiňuje o malých vodních elektrárnách. Vždyť právě, v období kdy koryta řek jsou sužována mrazy a nízkými průtoky, tak zasněžovací zařízení skiareálů odeberou i ten zbytek vody a většinou z přehrady nebo z některého nadjezí MVE.

S pozdravem

Dan Grössl

člen vedení

Cech MVE


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>