Návrh koncepce Cechu MVE a jeho cílů pro rok 2014.

 (Příloha č. 4 programu členské schůze 2014)

 

Návrh koncepce spolku a jeho cílů pro rok 2014.

Dle stanov jsou cíle činnosti spolku následující:

 1. Podpora provozu malých vodních elektráren v legislativním procesu.
 2. Popularizace a veřejná osvěta v oblasti společenské prospěšnosti provozu malých vodních elektráren.
 3. Zastupování členů při sjednávání obchodních podmínek a především cen prodeje elektrické energie pro členy sdružení.
 4. Metodická podpora členů při výstavbě a provozu malé vodní elektrárny.
 5. Metodická podpora členů zaměřená na efektivní využití vyrobené elektřiny.

   

  V jednotlivých oblastech by měl Cech v tomto roce pokračovat v aktivitě a zvládnout následující:

  Ad 1.

 • Po široké diskuzi uvnitř i vně Cechu nadále formulovat jasná stanovisko k aktuálním legislativním aktivitám.
 • Aktivizovat veškeré členstvo k podpoře našeho stanoviska na všech relevantních místech, především u poslanců a senátorů.
 • V případě potřeby angažovat profesionální právní a lobistickou pomoc pro obhajobu našich zájmů.
 • Pokračovat v představování Cechu ve všech relevantních státních úřadech i souvisejících nevládních organizacích (MPO, ERÚ, OTE, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, …. i Komora obnovitelných zdrojů, SPVEZ, Hospodářská komora ČR, Svaz podnikatelů ….).
 • Aktivně se účastnit přípravy „Nového konceptu podpory OZE v ČR“ organizované komorou OZE a to především ve třech pracovních skupinách:
 1. Provozní podpora (výkupní ceny, zelený bonus roční, zelený bonus hodinový).
 2. Investiční podpora.
 3. Zjednodušení a zprůchodnění povolovacího procesu.

 

Ad 2.

 • Využít a pokud možno pravidelně využívat veškeré možnosti ze strany všech členů Cechu k popularizaci Malých vodních elektráren především v celostátních médiích.
 • Vytvořit a stále aktuálně provozovat webové stránky Cechu.

 

Ad 3.

 • I přes uzavření tříletých smluv pro roky 2013, 2014 a 2015 neustále vyhledávat a projednávat  možnosti maximalizace realizačních cen za vyrobenou elektrickou energii a to jak se stávajícím partnerem (E.ON Energie, a.s.), tak i s alternativními možnostmi.
 • Trvale projednávat co nejrychlejší zapojení nových členů Cechu do nejlepších podmínek prodeje vyrobené energie platných pro stávající členy.

 

Ad 4.

 • Metodickou podporu zajišťovat především udržováním stálé možnosti široké internetové diskuze prostřednictvím emailové komunikace.
 • Pomoc a podporu realizovat i postupnou aktualizací a obsahovou úplností webové stránky Cechu.

 Ad 5.

 • V internetové diskuzi a na webu zveřejňovat veškeré postřehy i zkušenosti členů Cech s alternativami efektivního využití vyrobené energie.

 

Ke splnění uvedených cílů bude výbor Cechu zajišťovat veškeré činnosti spojené s jeho řádným fungováním (úhrady výdajů, výběr příspěvků, nezbytné účetnictví a výkaznictví) a veškeré činnosti dané stanovami směřující k udržování členské základny.

 

Za výbor Cechu

Ing. Vladimír Zachoval

 

 

 


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>