NOVÝ KONCEPT PODPORY OZE V ČR – Provozní podpora – výkupní cena, zelené bonusy (hodinový, roční)

Výkupní cena

Kterým OZE může pomoci? Rozlište i výkonem: Možnost přechodu k výkupním cenám je důležitá pro všechny MVE. Toto platí bez ohledu na výkon MVE, tj. 0-10MW.

 Výhody: Výkupní ceny představují pro MVE především jistotu spojenou s povinným výkupem. Je to zajištění proti neočekávaným extrémům na trhu (úplná ztráta poptávky) a hlavně zajištění proti netržnímu chování nepoměrně silnějších partnerů na straně poptávky (extrémní tlak na snížení ceny). Existence výkupních cen a povinného výkupu umožňuje relativně bezproblémové financování výstavby MVE s vysokým podílem cizích zdrojů.          

 Nevýhody:  Využití výkupních cen vylučuje získání lepší realizační ceny cestou obchodního prosazení jiných výhod produkce MVE. Je zde vyloučeno, aby odběratelé silové elektřiny soutěžili o vyráběnou energii a mohli tak ocenit prokazatelně zelený původ této energie, případně se s výrobcem podělit o jiné (např. daňové) výhody spojené s použitím energie z OZE.

 Na maximálně polovinu strany popište ideální podobu tohoto nástroje: Výkupní cena jako zajišťovací institut nejnižší ceny realizace by měla být kdykoli přístupná pro veškerou produkci elektřiny z MVE bez ohledu na jejich výkon. Zdůvodnění je v nepoměru mezi subjekty trhu na straně nabídky a poptávky. S ohledem na nízký podíl MVE z celkové výroby el. energie a na relativně nízkou pravděpodobnost, že tento institut bude masivně využíván se nejedná o zátěž pro veřejné zdroje.

 

Roční zelený bonus

Kterým OZE může pomoci? Rozlište i výkonem: Vhodný pro MVE bez rozdílu instalovaného výkonu (0-10MW).

 Výhody: Tento systém je zavedený. Nejsou žádné technické, ani administrativní potíže při jeho uplatňování. Umožňuje tržní chování subjektů poptávky a tak umožňuje získání příznivější realizační ceny. Toto může mít za následek i možnost instalací MVE na méně efektivních stanovištích – vodních stupních.

 Nevýhody: Neprůhledné postupy stanovování výše ročního ZB ze strany ERÚ mohou přinášet nejistotu pro financování dalších instalací MVE. Jistotu přináší pouze bezproblémová možnost přechodu k výkupním cenám

 Na maximálně polovinu strany popište ideální podobu tohoto nástroje: Stávající úprava je vyhovující. Věci by prospělo zprůhlednění postupu stanovení výše ročního ZB a bezproblémový přechod k výkupní ceně a zpět.

 

hodinový zelený bonus

Kterým OZE může pomoci? Rozlište i výkonem: Velmi složitá konstrukce je s obtížemi využitelná pro veškeré MVE.

 Výhody: V případě nutnosti je „lepší než nic“.       

 Nevýhody: Nástroj je administrativně a technicky neúměrně složitý. Použití hodnot base load z denních trhů je i věcně problematické. Vzhledem k poměrně malým objemům takto obchodovaným je cena velkými hráči na trhu manipulovatelná. Zatím neexistuje relevantní (platebně jistá) nabídka na odkup silové energie v hodinovém režimu a proto se jeví použití tohoto způsobu provozní podpory jako neúměrně riskantní.

 Na maximálně polovinu strany popište ideální podobu tohoto nástroje: Vzhledem k výše uvedenému považujeme za ideální odsunout použití tohoto nástroje provozní podpory na dobu neurčitou s podmínkou řádného provozního ověření celého systému.

Za Cech provozovatelů MVE

Ing. Vladimír Zachoval


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>