NOVÝ KONCEPT PODPORY OZE V ČR – operační programy

Operační programy EU

Kterým OZE může pomoci? Rozlište i výkonem:

S ohledem na administrativní i finanční náročnost celého procesu , se  dá efektivně realizovat využití dotačního titulu pouze u MVE s výkonem nad 100 kW. 

Výhody:                  

Je umožněna realizace MVE v lokalitách, které by jinak nebyly schopny splnit parametr 15-leté doby návratnosti investice.

 Nevýhody:    

Za současného stavu, kdy je redukována provozní podpora úměrně k čerpání investiční podpory, se pro MVE nevyplatí využívat podporu formou investiční podpory – dotace s ohledem na fakt, že po uplynutí doby návratnosti (cca  15 let), se díky redukované provozní podpoře stává celková bilance nevýhodná. To s ohledem na garantovanou dobu čerpání provozní podpory 20 let a předpokládané životnosti zdroje 50 let, vede investory k tomu, aby investiční podporu nečerpali.

 Na maximálně polovinu strany popište ideální podobu tohoto nástroje:

 A / Zjednodušení administrativy

B/ Zrušení redukce provozní podpory proti čerpání dotace

                     

národní dotační programy

Kterým OZE může pomoci? Rozlište i výkonem:

V současné době neevidujeme žádné dotační programy toho typu.

Není pravděpodobné, že by se touto cestou podpora MVE v budoucnu realizovala.

 

Na maximálně polovinu strany popište ideální podobu tohoto nástroje:

 Bylo by užitečné, kdyby byla realizována podpora výstavby nových MVE formou investičních pobídek, podobně jak se tomu děje u pobídek pro zahraniční investory, tedy prostřednictvím slevy na dani. Konkrétně by se jednalo o již v minulosti praktikovaný model časově omezených „daňových prázdnin“ pro nové MVE, resp. jeho variaci.

 

Za Cech MVE

Miroslav Tůma

7.3.2014


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>