Komentář ke studii ohledně možností navýšení výroby elektrické energie z MVE.

Vážení Plně se ztotožňuji s předloženou studií ohledně možností navýšení výroby elektrické energie z MVE. Jsem z Krkonoš a mohu potvrdit, že možnosti zprovoznění původních (starých děl je značná).   Několik konkrétních příkladů :   Rokytenský potok – původně 12 … Pokračovat ve čtení

NOVÝ KONCEPT PODPORY OZE V ČR – operační programy

Operační programy EU Kterým OZE může pomoci? Rozlište i výkonem: S ohledem na administrativní i finanční náročnost celého procesu , se  dá efektivně realizovat využití dotačního titulu pouze u MVE s výkonem nad 100 kW.  Výhody:                   Je umožněna realizace MVE v lokalitách, které … Pokračovat ve čtení

NOVÝ KONCEPT PODPORY OZE V ČR – Provozní podpora – výkupní cena, zelené bonusy (hodinový, roční)

Výkupní cena Kterým OZE může pomoci? Rozlište i výkonem: Možnost přechodu k výkupním cenám je důležitá pro všechny MVE. Toto platí bez ohledu na výkon MVE, tj. 0-10MW.  Výhody: Výkupní ceny představují pro MVE především jistotu spojenou s povinným výkupem. Je to … Pokračovat ve čtení

ESHA – registrace Cechu

Vážení kolegové, již dříve jsme byli informováni o možnosti registrace našeho cechu do evropské organizace ESHA, hájící zájmy a prosazující MVE na evropské-bruselské úrovni. Informace najdete na : http://www.esha.be/ Je možné, že by naše registrace a účast v této organizaci … Pokračovat ve čtení