Cech provozovatelů MVE – Hodnocení, názory, náměty.

Vážené kolegyně a kolegové, provozovatelé MVE,

budeme rádi, když přispějete svým hodnocením, názory, nápady či návrhy k uplynulému období činnosti našeho Cechu MVE, resp. k jeho činnosti a směřování do budoucna.

S pozdravem

vedení Cechu MVE

Ing. Vladimír Zachoval, předseda

Dan Grössl Halík, člen vedení

Miroslav Tůma, člen vedení

 


Komentáře

Cech provozovatelů MVE – Hodnocení, názory, náměty. — Komentáře: 3

 1. Vážené vedení našeho cechu.
  Vaši činnost pro nás hodnotím jako velice úspěšnou a prospěšnou. Nedovedu si představit jak bychom jako jedinec dosáhli takových úspěchů jako např.výkupní cena, modifikace zákona o podpoře OZE v náš prospěch a řada dalších.
  Myslím si , že do budoucna budou tlaky na snížení podpory sílit a v tomto světle se zcela jistě ukáže prozřetelnost ustavení našeho Cechu pod Vaším vedením.
  Pro budoucno mám jednu připomínku. Myslíte, že by se mohlo vyvolat jednání o zrušení poplatku za systémové služby – výroba, který nám účtuje distributor v případě vlastní spotřeby v částce 132,19 CZK/MWh. Nějak mi to rozum nebere, proč mám platit systémové služby za energii, kterou si vyrobím ve vlastní MVE mlýna a bez použití přenosové soustavy si jí spotřebuji na mlýnskou činnost. Distributor mi nedokázal vysvětlit, co je obsahem účtovaných systémových služeb, omezil se na konstatování,žeje
  to takto stanoveno. Pro nadcházející období přeji hodně zdraví a pevné nervy.

  Do nadcházejícího období Vám přeji hodně zdraví, pevné nervy a navyčerpatelnou vyjednávací

  • Vážený pane Nádvorníku,

   děkujeme za Vaše hodnocení existence našeho Cechu MVE.

   Ohledeně účtování systémových služeb za vlastní spotřebu je možné spíše se pokoušet diskutovat o její výši. Ovšem velmi obtížně, protože kalkulace se paradoxně odehrává v kancelářích ČEZu a do nesmírně komplikovaného výpočtu vstupuje mnoho různých a povětšinou ne zcela exaktních proměnných. Proti takovému postupu (kalkulaci této položky jedním z nejvýznamnějších disprubutorů) se sice velmi rasantně ohradila sama paní předsedkyně ERÚ, kdy označila tuto praxi za absurdní a prohlásila, že tento výpočet má být vytvořen nezávislým orgánem, tedy v tomto případě samotným ERÚ, který k tomu má dostatek odborníků. Tím to však prozatím skončilo.

   Čistě technicky vzato je institut Systémové služby logicky zdůvodnitelný. Naše MVE potřebují pro svůj provoz být paralelně připojené k síti. Potřebují mít tedy pevnou stabilní síť s danou frekvencí a napětím. Tuto službu nám skutečně provozovatel distribuční sítě poskytuje a má s tím jisté náklady. Např. provozuje dispečink, regulační prvky, záložní dispečerské zdroje, správu přenosové soustavy. Absorbuje námi vyrobenou/odebranou jalovou energii. Dále platíme i činnost OTE, který kontroluje celkovou bilanci soustavy (+vyúčtování Zel. bonusů), platíme i příspěvek na práci ERÚ.

   Musíme tedy uznat, že z pohledu energetika skutečně „není samo sebou“, že na svorkách našich předávacích míst je k dispozici 3x400V a 50 Hz, resp. opravdu to něco stojí. Tato síť je dostatečně stabilní, aby poskytovala buzení v případě našich asynchonních generátorů a držela je na stabilních otáčkách i napětí a to bez ohledu na výkonové pohyby.

   Pokud bychom se chtěli využívání této služby vyhnout, museli bychom provozovat synchonní generátory v čistě ostovním chodu. Tedy pomocí regulátorů řídit otáčky-frakvenci sítě i napětí a to vše v závislosti na zatížení-odběru. Nejen, že je to velmi náročná činnost vyžadující potřebnou celkem složitou technickou výbavu soustrojí i regulace, ale v tomto případě není takto vyrobená energie ani „odměněna“ Zeleným bonusem. Bylo to vyjmuto z cenového rouzhodnutí z obav, že by fotovoltaici pouze vytápěli jalově např. bazény, jen aby umořili energii a mohli čerpat bonus.

   Jaké máme možnosti :

   - apelovat na prominutí či systémové snížení plateb za Systémové služby pro MVE (OZE obecně). Prostřednictvím zákonodárců, kteří by navíc museli najít finanční náhradu pro distributory. V současné situaci převládá ve společnosti názor, že podpory OZE „bylo dost“, tudíž se asi nenajdou další peníze na refundaci nákladů pro distributory. Tito nebudou ochotni, coby komerční subjekty, nést tyto náklady dobrovolně ke své tíži.

   - rozporovat výši platby za Systémové služby. Tedy předložit na ERÚ výpočet, dle kterého budeme žádat revizi rozhodnutí ERÚ, což je prakticky vyloučené. Už i proto, že platba za systémové služby není pouze otázkou provozu OZE, ale tato položka je účtována především všem odběratelům. Nezbývá než ERÚ žádat, aby revizi provedla sama a redukovala cenu pro distributory, ovšem bez podložených argumentů to nemá moc naději.

   Závěr :

   Jedná se částečně o standartní český marasmus, jež nemá jednoznačné řešení a není možnost účinné obrany. Nezbyde než hledat cesty, spojence a pokoušet se o změnu. David vs. Goliáš.

   S pozdravem

   Miroslav Tůma

Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>