Zanikla povinnost Hlášení předpokládané výroby

Vyhláška č. 475/2005 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů m.j. stanovila v § 3 odst. 5 povinnost oznámení předpokládaného množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy, jež má být v následujícím kalendářním roce vyrobena z OZE a uplatněna k podpoře. Termín byl stanoven vždy 31. srpna kalendářního roku. Pro nové výrobny předá výrobce tyto údaje nejméně čtyři měsíce před plánovaným uvedením výrobny do provozu.
Tato vyhláška č. 475/2005 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů byla zrušena vyhláškou číslo 347/2012 Sb. a tedy zanikla i výše uvedená povinnost předkládat oznámení o předpokládané výrobě distribučním organizacím.


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>