Suché jezy

Zkrácený výtah z jednání :

Dne 20. 8. 2015 proběhlo jednání zástupců SPVEZ, Cechu MVE a Českého svazu kanoistů. Přítomní pánové (bez titulů): Vrba, Turínský, Mojžíš za SPVEZ, Zachoval za Cech, Šálek a Ptáček za kanoisty a p. Havel, agrární analytik.

Důvodem setkání byla potřeba si po některých nešťastných mediálních výstupech vysvětlit názory a pozice ve sporech o „suché jezy“.

Pánové kanoisti se cítí být lehce opomíjenou zájmovou skupinou kolem řek a souvisejících stavebních řízení, i když právo splavování údajně v příslušných zákonech zakotveno jest. 

Po delší diskuzi, která zahrnovala mnoho exkurzů do dávné historie splavování vorů i do historie méně dávné, kdy byla za komunistů většina MVE odstavena a jízda po řece byla tudíž méně problémová, byla učiněna následující dohoda:

  1. Pánové provozující webovou stránku www.suchejezy.cz budou vždy před uveřejněním „hříšníků“ kontaktovat spolky sdružující provozovatele MVE (SPVEZ, Cech, AHE). Tito budou mít šanci učinit pokus o zjednání nápravy, případně zjistit a sdělit důvody suchého jezu. (Např. mimořádná manipulace v období oprav, suchý jez je umožněn manipulačním řádem apod..) Nezareagujeme-li (např. do týdne) podají oznámení na ČIŽP, kde jsou na tato oznámení připraveni a budou následovat kontroly, pokuty, opatření, vysvětlování, místní šetření  …..
  2. Stávající případy uveřejněné na výše uvedeném webu si zástupci spolků prohlédnou, resp. k tomu vyzvou členstvo a dají provozovatelům webu o tomto šetření zprávu.
  3. V případě, že bude na jezu s vodou manipulováno nestandardně v souvislosti s prováděnými opravami, bude členům spolků doporučeno na místo instalovat nějaké tabule, které na tento stav vodáky upozorní.
  4. Nebudeme naše spory iniciativně zveřejňovat, alebrž se budeme přednostně snažit o vzájemnou komunikaci a dohodu.

Upozorňuji, že veškeré dohody a opatření se týkají pouze vodácky využívaných úseků řek.

 

Zapsal: V. Zachoval


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>