Zpráva o činnosti Cechu MVE za rok 2015

Zpráva o činnosti výboru Cechu MVE za rok 2015.

 

Ke konci roku 2015 bylo v Cechu MVE registrováno 199 členů. V Cechu MVE bylo ke konci roku 2015 sdruženo 274 výroben MVE o celkovém výkonu 71 MW a roční výrobě 292 GWh elektrické modré energie.

 

O činnosti a všech krocích výboru Cechu MVE byli členové Cechu průběžně informováni prostřednictvím e-mailové komunikace a webových stránek.

 

Zástupci Cechu MVE se během roku věnovali těmto činnostem:

- jednání s obchodníkem silové energie EON. Celková situace na trhu s energií. Detaily stávajícího smluvního vztahu. Projednání dodatku s cenou pro rok 2016,

- porovnání cenových nabídek pro rok 2016 od ostatních obchodníků,

- Žofínské fórum 2015, budoucnost energetiky v ČR,

- účast na stabilizaci „problému“ Suché jezy,

- jednání na půdě PS s poslanci, Novela EZ a POZE,

- zajištění Smlouvy o poskytování právních služeb AK Felix a spol.,

- účast v připomínkovém řízení k vyhláškám ERÚ k Energetickému zákonu a zákonu POZE,

- účast v připomínkovém řízení novely Vodního zákona,

- jednání s ERÚ o vyhláškách, cenových rozhodnutích pro rok 2016, o problému překompenzace,

- jednání s Komorou OZE o možnosti spolupráce, o legislativě na půdě EU,

- oborová konference MVE 2015 (B.I.D. services),

- panelové jednání k otázce „nevypsání“ podpory 2016 (ERÚ, Komora OZE, MPO a další),

- spolupráce při sumarizaci podkladů pro proces „notifikace“ energetického zákona a zákona o POZE v EK,

- jednání ve věci cenového rozhodnutí 2016 pro rekonstruované MVE 2013-15 s asistencí AK Doucha-Šikola.

 

Rozsah činností vedení Cechu je dán neobvykle silnými hrozbami pro náš obor v oblasti legislativní. Boj státní správy proti politicky v minulých letech prosazené podpoře obnovitelných zdrojů se stupňuje a získává na intenzitě.

Hlavní směry útoku jsou přes ERÚ na provozní podporu – zelený bonus, přes MZe a jejich podniky povodí na zpoplatnění odběru povrchových vod a zpoplatnění používání pozemků a přes MŽP na zvyšování povinných zůstatkových průtoků.

 

Miroslav Tůma

Ing. Vladimír Zachoval

16. února 2016


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>